Groblje u Ćaiću

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Vlado Teklić - Đeko
1942.-4.11.2023.
IME I PREZIME
Ruža Teklić
1951.-2023.
IME I PREZIME
Ante Kurbaša
1945.-25.1.2023.
IME I PREZIME
Mara Đuran
1930.-26.12.2022.

©2022. All Rights Reserved.