Groblje u Briševu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
VINKO MIŠOLONGIN – GARE
1939.-29.8.2023.
IME I PREZIME
ŠIME KNEŽEVIĆ
1960.-20.7.2023.
IME I PREZIME
ANITA KOVAČEVIĆ
1974.-25.5.2023.
IME I PREZIME
Marija Žilić
1930.-23.5.2023.

©2022. All Rights Reserved.