Groblje u Bolu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
MAGDALENA PFEIFFER
28.7.1975.-20.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.