Groblje u Biorinama

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Silvije Škare
1961.-2023.
IME I PREZIME
Bartul Prančević
2004.-3.1.2023.

©2022. All Rights Reserved.