Groblje u Bajagiću

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Milan Marendić
1956.-1.4.2023.
IME I PREZIME
Anita Šimleša
16.2.1985.-3.4.2023.

©2022. All Rights Reserved.