Groblje Tolićevina

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
ANICA MIKULIĆ
1943.-6.10.2023.
IME I PREZIME
Kata Mikulić
1934.-18.6.2023.
IME I PREZIME
Vinko Leko – Traljić
1947.-23.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.