Groblje Sveti Mihovil

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Nikola Vincetić
1937.-5.1.2024.
IME I PREZIME
Stipo Bralo
1939.-16.10.2023.
IME I PREZIME
ZLATKA ČOLIĆ
1941.-28.7.2023.
IME I PREZIME
Marko Gavrilović
1972.-2023.
IME I PREZIME
MILIVOJ SEVER
1937.-10.6.2023.
IME I PREZIME
MIRKO MARJANOVIĆ
1940.-27.5.2023.
IME I PREZIME
LJERKA BOJO
1944.-1.4.2023.
IME I PREZIME
KARMEL-BRANKO GAŠIĆ
1946.-16.3.2023.
IME I PREZIME
BOŽIDAR IVEZIĆ
1941.-27.2.2023.
IME I PREZIME
Mladen Štambuk
1940.-9.1.2023.
IME I PREZIME
STANA KINČIĆ
1943.-1.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.