Groblje Sv. Nikole u Kaštel Starom

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
JOZA BIKIĆ
1950.-29.9.2023.
IME I PREZIME
Ante Kapitanović
5.11.1948.-12.1.2023.

©2022. All Rights Reserved.