Groblje Sv. Martin u Kruševu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Katja Gracin
1957.-19.9.2022.

©2022. All Rights Reserved.