Groblje Sv. Jure u Maovicama

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
MARIJA VULETIĆ
1938.-16.2.2023.
IME I PREZIME
Josip Hrga
1993.-24.9.2022.

©2022. All Rights Reserved.