Groblje Sv. Ivana u Dobranjama

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Mate Ćubelić
1937.-9.9.2023.
IME I PREZIME
ANĐELKA VULETIĆ
1955.-19.2.2023.
IME I PREZIME
Ruža Milardović
1.10.1943.-27.1.2023.

©2022. All Rights Reserved.