Groblje Sv. Ivana u Badnju

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Ana Živković
1984.-13.12.2023.
IME I PREZIME
STANA DIČAK
1928.-17.9.2022.
IME I PREZIME
ANTE TONĆI KRIŽANOVIĆ
1946.-21.9.2022.

©2022. All Rights Reserved.