Groblje Sv. Ivan-Konjevrate

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
MILE VUKOVIĆ
1958.-9.1.2024.
IME I PREZIME
GORAN SLAVICA
1952.-14.12.2023.
IME I PREZIME
Antojina Jurčević
1968.-24.11.2023.
IME I PREZIME
IVAN KALAUZ
1952.-6.8.2023.
IME I PREZIME
ANKA LJUBIĆ
1949.-1.8.2023.
IME I PREZIME
Stipe Mandić
-2023.
IME I PREZIME
NIKOLA GULIN
1935.-7.6.2023.
IME I PREZIME
KRSTE ČVRLJAK
1927.-24.5.2023.
IME I PREZIME
MARKO KRNIĆ
1941.-24.4.2023.
IME I PREZIME
Zorka Vrančić
1938.-22.4.2023.
IME I PREZIME
IVE KALAUZ
1934.-21.4.2023.
IME I PREZIME
Tonka Krnić
1939.-11.3.2023.
IME I PREZIME
NIKOLA KRNIĆ
1938.-16.2.2023.
IME I PREZIME
VESELA ČVRLJAK
1934.-9.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.