Groblje Sv. Ilije-Studenci

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
IVAN ČORBIĆ
1944.-14.2.2024.
IME I PREZIME
Ivan Šakić
1934.-25.1.2024.
IME I PREZIME
Niko Udiljak
28.9.1976.-23.12.2023.
IME I PREZIME
Anica Maras
1929.-10.12.2023.
IME I PREZIME
MILA BABIĆ
1943.-16.9.2023.
IME I PREZIME
JOZO BABIĆ
1940.-2023.
IME I PREZIME
Ilija Babić
1937.-2023.
IME I PREZIME
Ante Šakić Lacetić
1949.-25.5.2023.
IME I PREZIME
Stipan Šakić
1937.-27.4.2023.
IME I PREZIME
ŽELIMIR ANTUN TRPIMIR BILIĆ
1968.-10.4.2023.
IME I PREZIME
Mladen Meštrović
1951.-20.3.2023.
IME I PREZIME
Marija Barać
1945.-15.3.2023.
IME I PREZIME
Stipe Subašić
1963.-13.1.2023.
IME I PREZIME
Dragica Šakić
1963.-12.1.2023.
IME I PREZIME
MARIJA TROGRLIĆ
1938.-23.11.2022.
IME I PREZIME
MATE PRKA
28.3.1963.-20.9.2022.
IME I PREZIME
MATE BILIĆ CENTIĆ
1951.-23.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.