Groblje Studenci

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Ana Pranjić
1938.-8.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.