Groblje Škevina Njiva

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Dana Bandić
1939.-13.11.2023.
IME I PREZIME
Ante Mikulić
1932.-14.10.2023.
IME I PREZIME
Jaka Mikulić
1936.-22.7.2023.
IME I PREZIME
Grgo Braćić
1933.-30.3.2023.
IME I PREZIME
Rafael Nikolić
1941.-27.1.2023.
IME I PREZIME
Mira Mikulić
1932.-16.1.2023.
IME I PREZIME
Milica Jurak
1950.-6.1.2023.
IME I PREZIME
Leopold Kulier
1970.-8.1.2023.
IME I PREZIME
Ante Braćić Ćućurkić
1941.-3.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.