Groblje Šiljevišta

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
VESELKA SKOKO - Vesa
1940.-22.10.2023.
IME I PREZIME
Tomo Musa
1946.-17.1.2023.

©2022. All Rights Reserved.