Groblje Šibenica

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Antonija Šimunović
1940.-2023.

©2022. All Rights Reserved.