Groblje Šestine

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
STJEPAN SEDINIĆ
10.2.1939.-11.1.2024.
IME I PREZIME
NEVENKA OČIĆ
24.11.1944.-14.10.2023.
IME I PREZIME
ŽELJKO HERIC
-4.10.2023.
IME I PREZIME
Ana Škrinjarić
11.9.1931.-30.8.2023.
IME I PREZIME
ILIJA IVANČIĆ
1961.-9.6.2023.
IME I PREZIME
IVAN SABLJIĆ
2.3.1940.-6.1.2023.
IME I PREZIME
SLAVICA IVANČEVIĆ
9.2.1949.-18.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.