Groblje Raičevo – Goranci

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Marko Marić
1934.-15.12.2023.
IME I PREZIME
Emil Marić
1975.-5.10.2023.
IME I PREZIME
Marta Marić
1935.-9.4.2023.
IME I PREZIME
Nikola Rajič
1960.-24.1.2023.

©2022. All Rights Reserved.