Groblje Privalj kod crkve

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Gojko Musa – Redžušin
1932.-27.11.2023.
IME I PREZIME
Stanko Musa Antukić
1934.-27.7.2023.
IME I PREZIME
Danica Brajković
1939.-10.4.2023.
IME I PREZIME
Iva Ica Kraljević
1932.-30.3.2023.
IME I PREZIME
Mara Lovrić
1929.-24.2.2023.
IME I PREZIME
Bože Alpeza
1954.-9.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.