Groblje Prahulje

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
SLAVICA - SEKA NIKOLIC
1981.-14.10.2023.
IME I PREZIME
KRUNOSLAVA VUČEMILOVIĆ - VRANJIĆ
1945.-3.10.2023.
IME I PREZIME
Đurđica Bilandžija
1943.-11.2.2023.
IME I PREZIME
Ane Marjanović
1948.-22.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.