Groblje Poljanica Bistranska

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
DRAGUTIN PISMAROVIĆ
-19.10.2023.
IME I PREZIME
ANTO KAJINIĆ
19.6.1953.-10.4.2023.

©2022. All Rights Reserved.