Groblje Podvranić

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Jure Udovičić
1946.-12.2.2024.
IME I PREZIME
Ivan Udovičić
1958.-31.10.2023.
IME I PREZIME
Ljubica Sesar
1938.-8.7.2023.
IME I PREZIME
Anica Sesar
1935.-25.3.2023.
IME I PREZIME
Božo Sesar
1935.-17.2.2023.
IME I PREZIME
Janja Sesar
1938.-17.1.2023.
IME I PREZIME
Anto Sesar
1949.-7.1.2023.
IME I PREZIME
Jure Udovičić
1948.-6.12.2022.
IME I PREZIME
Luca Sesar
1950.-2.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.