Groblje pod Jelom – Goranci

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Mile Talić
1963.-6.2.2024.
IME I PREZIME
Anđelko Marić Gazdić
1937.-23.1.2024.
IME I PREZIME
Zora Đinkić
1939.-6.8.2023.
IME I PREZIME
Anica – Ana Talić
1947.-21.7.2023.
IME I PREZIME
Milka Mila Tomić
1933.-19.7.2023.
IME I PREZIME
Olga Knezović
1949.-17.6.2023.
IME I PREZIME
Marko Vidović
1934.-22.5.2023.
IME I PREZIME
Kata Knezović
1940.-26.4.2023.
IME I PREZIME
Marijan Marić
1939.-12.4.2023.
IME I PREZIME
Ivan Ljubić
1961.-16.3.2023.
IME I PREZIME
Mirko Stojkić
1950.-16.3.2023.
IME I PREZIME
Blaž Ćorić
1941.-25.11.2022.
IME I PREZIME
Ruža Marić
1959.-28.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.