Groblje Njive Lazine

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Janja Brkić
1956.-14.5.2023.
IME I PREZIME
Luca Brkić
1941.-14.1.2023.
IME I PREZIME
Veselka Čolak
1931.-28.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.