Groblje na Vodicama

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
BOŠKO FRŽOP
1934.-8.1.2024.
IME I PREZIME
Darinka Brkić
1944.-15.5.2023.

©2022. All Rights Reserved.