Groblje Musala

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Mirjana Pavlović
1949.-23.3.2023.
IME I PREZIME
Janja Žilić
1951.-17.3.2023.
IME I PREZIME
Zoran Zoka Rajić
1957.-31.12.2022.
IME I PREZIME
Božica Šimunović
1938.-6.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.