Groblje Mirogoj

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
ZDRAVKO KARAVIDOVIĆ
1932.-13.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.