Groblje Lišane Ostrovičke

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Marijan Mamut
1944.-12.3.2023.

©2022. All Rights Reserved.