Groblje Kruševice – Herceg Novi

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
KRSTO RADOVIĆ
-9.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.