Groblje Krstina

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Jozo Zadro
1949.-25.1.2024.
IME I PREZIME
Stanko Leko
1932.-5.12.2023.
IME I PREZIME
Mate Zadro
1935.-27.9.2023.
IME I PREZIME
Ivan Iko Bandić
1939.-1.5.2023.
IME I PREZIME
Ivica Leko
1962.-27.2.2023.
IME I PREZIME
Zoran Šimić
1966.-20.2.2023.
IME I PREZIME
Blagica Šimić EGULJIĆ
1936.-29.12.2022.
IME I PREZIME
Kata Bošnjak
1933.-17.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.