Groblje Kremenje

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Kata Grubešić
1941.-23.1.2024.
IME I PREZIME
prof. Ivan Čolak
1950.-11.11.2023.
IME I PREZIME
Vinka KVESIĆ
1945.-30.8.2023.
IME I PREZIME
Štefica Musa – Marina
1967.-20.6.2023.
IME I PREZIME
Jozo Pinjuh Pinjuvić
1944.-4.5.2023.
IME I PREZIME
Anica Musa – Križanuša
1930.-18.2.2023.
IME I PREZIME
Žarko Kvesić
1943.-15.2.2023.
IME I PREZIME
Ivan Kvesić Šoljić
1928.-22.1.2023.
IME I PREZIME
Drago Alpeza Radić
1939.-11.11.2022.
IME I PREZIME
Janja Skoko
1925.-20.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.