Groblje Kravice u Josipovcu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Mirko Zelić
-2023.
IME I PREZIME
Stanislav Gloc
-2023.
IME I PREZIME
Mate Dujmović
1942.-2023.
IME I PREZIME
Marija Matić-Mandić
30.8.1953.-13.6.2023.
IME I PREZIME
Tome Blažetić
1929.-2023.
IME I PREZIME
Ljuba Boras
1936.-2023.
IME I PREZIME
Branko Đurić
1965.-2023.
IME I PREZIME
Slavko Florek
1938.-2023.
IME I PREZIME
Marija Koškan-Cener
1922.-2023.
IME I PREZIME
Iva Dujmović
1936.-2023.
IME I PREZIME
Martin Gusić
1946.-2023.
IME I PREZIME
Josip Kovačević
1938.-2023.
IME I PREZIME
Mira Vrcan
1934.-2022.
IME I PREZIME
Dragan Župančić
1951.-2022.
IME I PREZIME
Dragan Zec
1951.-2022.
IME I PREZIME
Adam Šokčević
1948.-2022.

©2022. All Rights Reserved.