Groblje kod hrama sv. Georgija u Dobropoljcima

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
JOVANKA KUŽET
1950.-3.5.2023.

©2022. All Rights Reserved.