Groblje Kočani – Nikšić

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
MILAN ĐUKANOVIĆ
1925.-6.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.