Groblje Kartuša u Crnopodu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
DRAGICA MUCIĆ-Grabovka
1943.-22.10.2023.
IME I PREZIME
Nikola Jurković
1939.-1.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.