Groblje Karača u Ljubotićima

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Mate Vukoja – Matiša - Bosić
1933.-19.9.2023.
IME I PREZIME
Marija Vukoja
1942.-13.9.2023.
IME I PREZIME
Vinko Ljubić
1959.-4.9.2023.
IME I PREZIME
Stanko Galić – Curić
1942.-3.9.2023.
IME I PREZIME
Anica Vukoja
1935.-7.7.2023.
IME I PREZIME
Iva Kvesić
1933.-3.3.2023.
IME I PREZIME
Slavka Kvesić
1929.-18.1.2023.
IME I PREZIME
Zoran Galić Katić
1961.-9.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.