Groblje Jelašca – Kalinovik

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
ABDURAHMAN PERVAN
1959.-14.5.2023.

©2022. All Rights Reserved.