Groblje Jablanica – Jarišća

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Jurica Šimić – Šinge
1953.-2.10.2023.
IME I PREZIME
Zoran Kašparek
1947.-9.5.2023.
IME I PREZIME
Darko Bašić
1962.-2.5.2023.

©2022. All Rights Reserved.