Groblje Ivanovac

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Pero Perija
1934.-5.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.