Groblje Gospe od Pomišljaja u Bilicama

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Ivan Mikelić
1947.-28.11.2023.
IME I PREZIME
JANJA RAJČIĆ
-7.9.2023.
IME I PREZIME
Vinko Ković
1944.-27.8.2023.
IME I PREZIME
Martin Grubišić
1999.-11.3.2023.
IME I PREZIME
Slavko Kardum
1944.-11.3.2023.

©2022. All Rights Reserved.