Groblje Gornja Bukovica

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Jakov Čuić
1955.-29.12.2023.
IME I PREZIME
Stipan Klarić - Maći
1963.-6.10.2023.
IME I PREZIME
Anica Petrović
1932.-24.9.2023.
IME I PREZIME
Toma Kukić
1940.-13.9.2023.
IME I PREZIME
Ante Anić Pavić
1941.-13.8.2023.
IME I PREZIME
Matija Klarić
1936.-10.3.2023.

©2022. All Rights Reserved.