Groblje Glavina Donja

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
NIKOLA LONČAR
1941.-22.2.2024.
IME I PREZIME
ANKA RUŽIĆ
1933.-18.1.2024.
IME I PREZIME
Slobodan Kosanović
22.12.1945.-12.12.2023.
IME I PREZIME
TINO TADIĆ
2006.-1.11.2023.
IME I PREZIME
NEDELJKA KNEŽEVIĆ
1936.-30.10.2023.
IME I PREZIME
VERUNIKA VLAJČIĆ
-25.9.2023.
IME I PREZIME
LUKA KADIJEVIĆ
1941.-13.8.2023.
IME I PREZIME
Nikola Pujić
1958.-12.7.2023.
IME I PREZIME
DUŠAN PUJIĆ
1940.-21.6.2023.
IME I PREZIME
Mara Brkan
1934.-26.5.2023.
IME I PREZIME
Tatjana Kordić
1939.-17.3.2023.
IME I PREZIME
Milica Kadijević
1926.-5.10.2022.
IME I PREZIME
PETAR KORDIĆ
1965.-4.11.2022.
IME I PREZIME
DUŠANKA KNEŽEVIĆ
1931.-2.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.