Groblje Draževitići

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
KATA BARBIR
1935.-1.3.2023.
IME I PREZIME
DAVORKA BARBIR
1955.-19.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.