Groblje Crkvine

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Ivan Raspudić
1948.-4.3.2023.
IME I PREZIME
Dragojka Martinović
1933.-4.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.