Groblje Čaušlije – Bugojno

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Stipo Brajković
1937.-4.10.2023.
IME I PREZIME
Blaško Filipović
19.6.1952.-1.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.