Groblje Bešlića Dolac

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Kristina Bešlić
1972.-4.4.2023.
IME I PREZIME
Ivan Bešlić Jozarin
1952.-2.3.2023.

©2022. All Rights Reserved.