Groblje Bare u Palama

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
STAKA UDOVČIĆ
1938.-5.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.