Gradsko groblje Zaprešić-Brdovec

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Dijana Kapetanović
-10.10.2023.
IME I PREZIME
IGOR ČEHULIĆ
21.6.1978.-4.10.2023.
IME I PREZIME
Tomislav Stanković
10.11.1974.-14.5.2023.
IME I PREZIME
Danica Pranjić
1963.-29.4.2023.
IME I PREZIME
VIKTORIJA PETRAK
20.2.1943.-19.4.2023.
IME I PREZIME
MARIJA BREKALO
1949.-14.4.2023.
IME I PREZIME
TOMO PLIVELIĆ
7.10.1941.-23.2.2023.
IME I PREZIME
Nevenka Modrušan
3.7.1948.-5.2.2023.
IME I PREZIME
Ana Bosnar
11.4.1932.-23.12.2022.
IME I PREZIME
KATA SKOKO
22.9.1954.-4.12.2022.
IME I PREZIME
MANDA DABELIĆ
15.3.1938.-13.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.